O DOMINIKÁNECH

Dominikáni. "Domini canes" - tedy doslova "psi Páně". Nebo-li Řád kazatelů.

Řád kazatelů je řeholní společenství v rámci Římskokatolické církve. Jsou také známi jako dominikánipodle sv. Dominika Guzmána, který řád na počátku 13. století založil. Celý řád zahrnuje předevšímmužskou větev, kontemplativní mnišky, žijící v klauzuře a kongregaci sester, zaměřené na aktivní činnost.

Hlavním posláním dominikánského řádu je kázání. Hlásají evangelium Ježíše Krista. Ježíš svým kázánímpřed dvěma tisíci lety odkryl vnitřní život Boha, odhalil Boha jako milosrdného Otce nás všech. Tuto radostnou zvěst dominikáni se zápalem hlásají po celém světě.

Oficiální stránky dominikánů: https://www.op.cz